Lễ Đón Nhận Bằng Khen của BTL Vùng 2 - Quân Chủng Hải Quân (01-7-2013)

Một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi lễ